Privacyverklaring

Via de Beauty Business Education worden privacygevoelige gegevens oftewel, persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken en
beveiligen je persoonsgegevens zorgvuldig want dat vinden wij belangrijk.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening persoonsgegevens (AVG)
en de Uitvoeringswet Algemene verordening Persoonsgegevens (UAVG) stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme
  doeleinden
 • Je eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je
  toestemming is vereist
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in
  onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • Je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, corrigeren of te verwijderen

Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze cookie- en privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens
wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij raden aan deze pagina goed te lezen

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 april 2020

Zo komen wij aan je persoonsgegevens:

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor deze doelen:

Reacties:

Wanneer je een reactie op onze website achterlaat, onder een artikel of een recensie bij een product dan verweken wij je naam.
Dit laten wij in principe oneindig staan. Tenzij het artikel of het product van de website verdwijnt of wanneer jij een
verwijderingsverzoek bij ons indient.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven,
door ons of een derde op jouw reactie

Contact:

Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, email, contactformulier WhatsApp of social media, dan hebben wij van jou de gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.

Nieuwsbrief: en/of tips per email:

Wij sturen je graag een nieuwsbrief omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf hebt aangemeld. Wij verwerken daarom je naam en emailadres om je informatie en tips te kunnen sturen. We bieden onderaan elke nieuwsbrief de mogelijkheid om je uit te schrijven. Wij bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven

Factureren;

Heb je bij ons producten en/of behandelingen aangeschaft dan verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering en/of afspraak. Dat zijn in elk geval je naam, adres en emailadres geboortedatum en telefoonnummer, omdat dit gegevens zijn om een correcte factuur te kunnen sturen en gerichte adviezen te kunnen geven. Bij betaling krijgen wij bovendien te zien van welke rekening de betaling komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar. De gegevens op onze klantenkaarten bewaren wij totdat jij verzoekt deze uit ons systeem te verwijderen.

Doorgeven gegevens:

Onze medewerkers hebben inzage in jouw gegevens o.a. delen wij de gegevens met de hosters van onze website, wordPress, accountant, mailservers, telefoondiensten, betaaldiensten en bezorgdiensten

Rechten:

Je hebt het recht invloed uit te oefenen op het verwerken van je persoonsgegevens. In dat geval kun je met ons contact
opnemen. Je hebt het recht je gegevens te laten rectificeren of te wissen. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Bijvoorbeeld ten behoeve van direct marketing. In dat geval zullen wij je gegevens daar niet meer voor inzetten.

Beveiliging persoonsgegevens;

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of
andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze matregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens welke wij verweken

Google Analytics:

Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van onze website kunnen optimaliseren.
Wij gebruiken hiervoor google Analytics, Hiervoor hebben wij alle gegevens geanonimiseerd.

Mocht je nog vragen hebben stuur dan een mail naar info@beautybusinesseducation.nl Hopelijk is alles duidelijk zo.
Graag tot ziens.

Beauty Business Education b.v.
Reuchlinhaven 8, 2993EL Barendrecht

KVK 24389530
BTWno. NL815296770B02

Anke
Anke Slegtenhorst dir.eig.